Zimbra nya cert

Man måste updatera certen till zimbran annars kommer den bara säga.
“Nätverksfel då man försöker logga in”
Och man kommer få fel i loggarna med SSL och så kan man inte starta om den.

Har gjort ett litet script som man då kan köra ingång per år.
för att förnya certen.

Denna genererar bara ett nytt själv signat cert.
Har du publica sigande cert kan du inte använda denna.

Man jag brukar lägga dom publika certen på webbserver.
Och då fungerar denna kalas.

!/bin/bash
#Making new zimbra certs
#As ROOT
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createca -new
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createcrt -new -days 365
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt self
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deployca
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr viewdeployedcrt

su zimbra
zmcontrol shutdown
zmcontrol start

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.