Tag: Zimbra redmine centos6

mail till script Zimbra tex zimbra till redmine

Så Äntligen Efter en dags hårdargenade har jag äntligen hittat hur man gör för att köra ett script då man mailar till en använare i zimbra. Jag använder det till så man kan maila till tex arenden@fareoffice.com så kommer det som ett ärende in till redmine. 1. Fixa till din transport i zimbra. Öpna filen vi /opt/zimbra/postfix/conf/transport ######REDMINE adding arenden@fareoffice.com… Read more →

%d bloggers like this: