syca Zimbra med Zimbra

Sätter upp en del zimbra servrar.
Och åker alltid på att synca mailkonton från den gamla till den nya.

Har testat tror alla olika sätt som föreslås med att synca men igentligen bara hittat ett som fungerar bra.

Kör nu mera alltid imapsync som kör kör mellan de båda zimbra servrarna.
Sedan får mina användare att komma förbi och skriva in sin uppgifter så kör jag igång scriptet som syncar
de båda servrarna med varandra

imapsync --buffersize 8192000 --nosyncacls --syncinternaldates \
--host1 10.100.0.6 --user1 mattias@fareoffice.com --password1 ******--ssl1 --port1 993 \
--host2 10.100.130.21 --user2 mattias@fareoffice.com --password2 ****** --ssl2 --port2 993 --noauthmd5


Nu ska jag i alla fall slippa att söka efter denna rad varje gång en ny zimbra ska upp.

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.