Sätta upp vlan med dhcpd server med ubuntu

Vlan kan användas för att kunna prata med moderana switchar och nätverkutrustning.
I de kan man tex sätta att en port eller trådlöst nätverk ska använa sig av tex “vlan1”.
Då när jag sätter upp ett nytt lan på min ubuntu kommer jag ha en nätverks port som kan prata med de andra som också använder vlan1 och går genom den port eller trådlösa som är taggade som vlan1.

På så sätt kan vi sepparera nät från varandra.

Men nu ska vi sätta upp vlan som jag gjort på växthuset trådlösa nät.
Där sätetr vi upp tre stycken vlan och så sättr vi upp en dhcpd server att sedan hantera de olika nätet.

Börja med att installera vlan

sudo apt-get install vlan

Sätt sedan upp dina vlan i din interfaces fil i /etc/network

auto vlan1
auto vlan2
auto vlan3

# VLAN 1
#trandlosa VAXTHUSET
iface vlan1 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.254
mtu 1500
vlan_raw_device eth1

# VLAN 2
#trandlosa VAXTHUSET_SYSOP
iface vlan2 inet static
address 192.168.2.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.254
mtu 1500
vlan_raw_device eth1

# VLAN 3
#Trandlosa VAXTHUSET OPEN
iface vlan3 inet static
address 192.168.3.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.3.0
broadcast 192.168.3.255
mtu 1500
vlan_raw_device eth1

Starta om nätverket

/etc/init.d/networking restart

Nu ska vi installera dhcpd server och sätta upp den att använda de olika vlanen

apt-get install dhcp3-server

Sätt upp i dhcpd.cond i /etc/dhcp enligt följnade

ddns-update-style none;
option domain-name "ahavaxthuset.se";
option domain-name-servers 10.0.2.2, 10.0.2.3;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;


#
# DHCP for trandlosa VAXTHUSET vlan1
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers         192.168.1.1;
option subnet-mask       255.255.255.0;
option broadcast-address    192.168.1.255;
option domain-name-servers   10.0.2.30;
option ntp-servers       192.168.1.1;
option netbios-name-servers   192.168.1.1;
option netbios-node-type 2;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;


range 192.168.1.10 192.168.1.100;

} 
#
# DHCP for trandlosa VAXTHUSET_SYSOP vlan2
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers         192.168.2.1;
option subnet-mask       255.255.255.0;
option broadcast-address    192.168.2.255;
option domain-name-servers   10.0.2.2;
option ntp-servers       192.168.2.1;
option netbios-name-servers   192.168.2.1;
option netbios-node-type 2;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;

range 192.168.2.10 192.168.2.100;
} 

#
# DHCP for trandlosa VAXTHUSET_OPEN vlan1
subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers         192.168.3.1;
option subnet-mask       255.255.255.0;
option broadcast-address    192.168.3.255;
option domain-name-servers   192.168.3.1;
option ntp-servers       192.168.3.1;
option netbios-name-servers   192.168.3.1;
option netbios-node-type 2;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;

range 192.168.3.10 192.168.3.100;
} 
Sedan ska det bara vara att starta om dhcod server med.

service isc-dhcp-server restart

Nu ska du kunna ha ett fungerade nätverk som är vlant och du kan nu tex i den trådlösa
accespunkten tagga upp olka nät och ges de rätt vlan beronde på du vill ska hända.

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.