Sätt upp en egen repo

Sätt upp en egen repo underlättar ganska mycket för en.
I denna guide så visar hur man sätter upp en repo. I nästa guide blir det hur man skapar och gör egna paket för att sedan lägga i sin repo.

Börja med att installera reprepro på din ubuntu hoj

sudo apt-get install reprepro 
mkdir /srv/reprepro 
cd /srv/reprepro 
mkdir conf dists incoming indices logs pool project tmp files

Sedan behöver vi vi lite filer till våran repo.
I conf katalogen skapa tre stycken filer.

*uploaders*

allow * by unsigned

*distributions*

Origin: Elino
Label: Elino
Suite: Precise
Codename: precise
Version: 12.04
Architectures: i386 amd64 source
Components: main
Description: Repo for Elino IT-Solutions AB
SignWith:yes
DebOverride: ../indices/override.precise.main
UDebOverride: ../indices/override.precise.main.debian-installer
DscOverride: ../indices/override.precise.main.src
DebIndices: Packages Release . .gz .bz2
UDebIndices: Packages . .gz .bz2
DscIndices: Sources Release .gz .bz2
Contents: . .gz .bz2
Log: packages.repo.elino.se.log

*incoming*

Name: default
IncomingDir: incoming
TempDir: tmp
Allow: precise
Cleanup: on_deny on_error

*options*

ask-passphrase
basedir .

Nu måste vi bara skapa en nyckel till vårat repo så att vi kan använda det och få sakerna signade.

gpg --gen-key

Välj val 1

Så ska vi ta och exportera ut den nyckeln så att våra client kan använda den sen.
Ändra till så email stämmer med din gpg nyckel och namn.

gpg –armor –output /srv/reprepro/files/packages.elino.key –export support@elino.se

Fixa till lite filer till repot

cd /srv/reprepro/indices 
touch override.precise.main 
touch override.precise.main.debian-installer 
touch override.precise.main.src

Nu är det daxs att sätt upp det nya repot.
Vill du lägga till några paket kan du lägga de i incoming katalogen

reprepro -Vb /srv/reprepro export

Daxs att sätta upp Apache för att serverna vårat repo.
Slän in följande apache config.


    DocumentRoot /srv/reprepro
    ServerName repo
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
 
    LogLevel warn
 
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On
 
    # Allow directory listings so that people can browse the repository from their browser too
    
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        DirectoryIndex index.html
        AllowOverride Options
        Order allow,deny
        allow from all
    
 
    # Hide the conf/ directory for all repositories
    
        Order allow,deny
        Deny from all
        Satisfy all
     
    # Hide the db/ directory for all repositories
    
        Order allow,deny
        Deny from all
        Satisfy all
    


Nu är det daxs att haka på lite clienter till vårat repo.

Börja med lägga till repot i apt.source listan

deb http://repo.ahavaxthuset.se precise main
sudo echo "deb http://repo.vaxthuset.se/ precise main" >> /etc/apt/sources.list

Lägg sedan till våran nyckel till servers nyckelhantering

sudo wget http://repo.vaxthuset.se/packages.elino.key
sudo apt-key add packages.elino.key

Nu kan du upatera dina föråd med.

apt-get update
apt-get install elinoltsp

Nu borde du ha ett fungerade repo som signar din paket och som du kan använda med dina egna klienter

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.