mail till script Zimbra tex zimbra till redmine

Så Äntligen

Efter en dags hårdargenade har jag äntligen hittat hur man gör för att köra ett script då man mailar till en använare i zimbra.
Jag använder det till så man kan maila till tex arenden@fareoffice.com så kommer det som ett ärende in till redmine.

1. Fixa till din transport i zimbra.

Öpna filen

vi /opt/zimbra/postfix/conf/transport

######REDMINE adding

arenden@fareoffice.com local:
arenden@fareonline.net local:
issues@fareoffice.com local:

Sedan så fixar vi till transport databasen

postmap /opt/zimbra/postfix/conf/transport

Och så säger vi till zimbra att använda våran transport fil

zmlocalconfig -e postfix_transport_maps=ldap:/opt/zimbra/conf/ldap-transport.cf,hash:/opt/zimbra/postfix/conf/transport

2. Nu ska vi fixa alias som vi kan använda

öppna filen /etc/aliases och lägg till dina aliases där

###########REDMINE users

arenden:"|/etc/fareoffice/rdm-mailhandler.rb --url https://redmine.fareoffice.com --key dsadsadsadsa  --project sysoparenden --unknown-user=accept --no-permission-check"

pciarenden:"|/etc/fareoffice/rdm-mailhandler.rb --url https://redmine-nsg.fareoffice.com --key dsadsadsadsadsa  --project sysoparenden --unknown-user=accept --no-permission-check"

issues:"|/etc/fareoffice/rdm-mailhandler.rb --url https://redmine.fareoffice.com --key dsadsadsasdaJ4  --project sysoparenden --unknown-user=accept --no-permission-check"

bygg om alias mappen med

Gör det både som root och som zimbra användaren.

newaliases -vvv

 

För att det ska fungera måste du även skapa en ANVÄNDARE med mailaddresen du använder. Tex arenden@fareoffice.com

 

Nu ska det vara klart om du vill använda så mail kommer till redmine installera SAMMA paket som till redmine. Och ladda sedan ner deras fil rdm.mailhandler.rb här ifrån.

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineReceivingEmails

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.