koha bibliotek till OpenLDAP

Hur man kopplar ihop koha bibliotek med din openldap server.
För att få det att fungera fick jag trixa till lite i koden.

1 Börja med att editera koha configfilen.

Min fanns under den bibliotek jag gjort på växthuset

vi /etc/koha/sites/vaxthuset/koha-conf.xml

börja med att aktivera ldap genom att ändra o tille n 1och läggs sedan in följande under taggen

OBS fick ta bort lite < så man kan visa taggarna i wordpress

 useldapserver>1/useldapserver>
    ldapserver id=”ldapserver” listenref=”ldapserver”>
    hostname>10.0.2.2/hostname>
    base>dc=elinofied,dc=se/base>
    user>cn=admin,dc=elinofied,dc=se/user>
    pass>*********/pass>
    replicate>1/replicate>    
    update>1/update>       
    auth_by_bind>1/auth_by_bind> 
    principal_name>uid=%s,ou=People,dc=elinofied,dc=se/principal_name>

mapping>       
firstname  is=”givenName”>/firstname>
surname   is=”cn”> /surname>
address   is=”postaladdress”>Hastskovagen 76/address>
city     is=”l”>stockholm/city>
zipcode   is=”postalcode”>175 75/zipcode>
branchcode  is=””>JAK/branchcode>
userid    is=”uid”>/userid>
password   is=”userPassword”>/password>
cardnumber  is=”extensionattribute2″>4111111111111111/cardnumber>
email    is=”mail”>/email>
categorycode is=””>VAXTHUSET/categorycode>
phone    is=”telephonenumber”>08-58027505/phone>
dateenrolled is=””>2011-03-01/dateenrolled>
dateexpiry  is=””>2015-06-06/dateexpiry>
/mapping>
/ldapserver>

Dubbel kolla så alla mapping stämmer min finns på en ubuntu 12.04 openldap server.
Så har du likande borde det funka bra.

2. Nu är det daxs för tricken

vi /usr/share/koha/lib/C4/Auth_with_ldap.pm

och leta fram if ($borrowernumber) {
som du ändrar till if (!$borrowernumber) {

Leta fram if (C4::Context->preference(‘NotifyBorrowerDeparture’) &&
Och ändra den till if (! C4::Context->preference(‘NotifyBorrowerDeparture’) &&

Med ! så kör vi så att den inte kör functionen vilket gör att den inte klagar när du loggar in mot koha med dina ldap saker.

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.