Elino paket guide

h2. Skapa ett nytt paket

Våra paket finns på på elino server i */opt/elino/paket*

Börja med att skapa en katalog som även ska vara namnet på paketet
*Namnet MÅSTE avslutas med -nummer tex-1 och bara vara i små bokstäver*

mkdir elinoLTSP-1

Sedan är det daxs att sätta upp deb filerna som behövs

dh_make -n

På frågan svarar du ett du vill göra ett singel paket *s*

Nu ska vi sätta upp de saker som vi behöver för att bygga paketet.
Börja med att snygga till filerna gå in i debian katalogen och skriv

mv postinst.ex postinst
mv preinst.ex preinst
mv cron.d.ex cron.d
rm *.ex

Öpnna upp *control* filen och ändra bara följande
*Maintanier:*Mattias Hemmingsson mattias.hemmingsson@elino.se
*Dependes:* Rensa allt där eller lägg till paket namn om du har några beronden tex sssi
*Homepage:* http://www.elino.se
*Standards-version:* Ändra den till 0.0.1 (den hålelr reda sen på om du ska updatera paketen)
*Description:* En kort beskrivning

Öppna upp *changelog*

Denna fil visar alla ändringar som är gjorda med paketen.
Ändra root till ditt namn och email

Kopiera in rules filen från elinobas

rm rules
cp ../../elinobas-1/debian/rules .

Rules filen ser ut så här

#!/usr/bin/make -f
# -*- makefile -*-

# Uncomment this to turn on verbose mode.
export DH_VERBOSE=1

%:
        dh  $@
# Add here commands to install the package into debian/svnyoungest.
#$(MAKE) install PREFIX=$(CURDIR)/debian/elinoltsp/matte

Rensa *preinst* och *postinst*

Så de bara innehåller

#!/bin/bash
#Installations fil fran elino.se

Daxs att *Bygga paketet för första gången.

Gå till katalog rooten på ditt nya paket alltså i katalogen tex elinoltsp-1
Och skriv där

debuild

Du kommer få ett fel som säger

Now signing changes and any dsc files...
 signfile elinoltsp_1.dsc Mattias Hemmingsson 
gpg: skipped "Mattias Hemmingsson ": secret key not available
gpg: /tmp/debsign.Aay4To1W/elinoltsp_1.dsc: clearsign failed: secret key not available
debsign: gpg error occurred!  Aborting....
debuild: fatal error at line 1255:
running debsign failed

Men det är bara för att paketet inte är signat.

Gå nu till

*/opt/elino/paket*
Och där finns nu ditt nya paket installera det med

dpkg -i paketnamn.deb

h2. Ändra i ett paket

h3. Lägga till filer

För att lägga till filer skapar du du servers filsystem i paketet.
Vill du skapa en fil i systemet på /etc/elino/matte.
Skapar du upp i filer i paketet rooten

*tex*
*/opt/elino/paket/elinobas-1/*

Där lägger du sedan de filer som du vill ha med i paketet.
Lägg de så att de *FÖLJER* den vanliga stadraden.

*Lägg till elinos script*

/opt/elino/paket/elinobas-1/etc/elino

*OBS på paketnamnet måste vara på rätt ställe*
Kopera sedan in de filer du vill ha i /etc/elino i den katalogen

Skapa filen debian/paketnamn.install tex debian/elinobas.install

och lägg in följande i den filen

etc/elino/*     etc/elino

Den talar om vart du hämtar filerna och vart du ska lägga de.

Öppna upp dirs filen och lägg till där med din katalog

etc

*Bygg det nya paketet med dina egna filer*

debuild

*Kontrollera så de nya filerna är med

Gå till debian katalogen.
I den finns nu en ny fil som heter dit paket namn tex elinobas.
I den katalogen ska du nu hitta en *etc* katalog och sedan hitta dina filer.

Då ligegr dina filer med i ditt nya paket och kommer pakas upp rätt.

h3. Script när du installerar

Filerna preinst och postinst är två filer som körs då paketet installeras.
preinst körs innan själva paketet börjar packaup sig.
OCh postinst körs då alla filer finns i systemet.

I postinst är en bra fil att lägga in de script man vill ska köras då man installerar systemet.

h3. Byggpaketet med kommandot

debuild

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.