Category: Random

Thinstataion PXE Ubuntu

Hämta thinstation: apt-get install git mkdir /opt/thinstation cd /opp git clone –depth 1 git://thinstation.git.sourceforge.net/gitroot/thinstation/thinstation Sätt upp chroot thinstation: cd /opt/thinstation ./setup-chroot Bygg din första thinstatin  cd /ts/5.1 ./build Sätt upp thinstation med våra paket Öppna upp build.conf. I denna fil måste du lägga i de hårdvaru paket som körs. Vi vill hålla start avbilden så liten som möjligt det gör… Read more →

Ubuntu tftp Server

Installera paketen: sudo apt-get install xinetd tftpd tftp Skapa katalogen tftp jobbar med sudo mkdir /tftpbootsudo chown -R nobody.nogroup /tftpbootsudo chmod -R 777 /tftpboot Editera xinet konfigen: sudo nano /etc/xinetd.d/tftp service tftp { protocol = udp port = 69 socket_type = dgram wait = yes user = nobody server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = /tftpboot disable = no } Starta om… Read more →

Zimbra nya cert

Man måste updatera certen till zimbran annars kommer den bara säga. “Nätverksfel då man försöker logga in” Och man kommer få fel i loggarna med SSL och så kan man inte starta om den. Har gjort ett litet script som man då kan köra ingång per år. för att förnya certen. Denna genererar bara ett nytt själv signat cert. Har… Read more →

Installera nagios med Elino configen och Apache med LDAP Auth

Denna guden visar hur du s’tter upp nagios övervakning och sedna kopplar den till en openldap server med apache för att auth användarna. I guiden så tar jag INTE med hur du sätter upp nagios för att övervaka dina servrar. Det får bli en annan guide. Install nagios yum install nagios nagios-plugins-all Skapa och sätt upp elino configfiler Vi skapar… Read more →

Elino paket guide

h2. Skapa ett nytt paket Våra paket finns på på elino server i */opt/elino/paket* Börja med att skapa en katalog som även ska vara namnet på paketet *Namnet MÅSTE avslutas med -nummer tex-1 och bara vara i små bokstäver* mkdir elinoLTSP-1 Sedan är det daxs att sätta upp deb filerna som behövs dh_make -n På frågan svarar du ett du… Read more →