backtrack mitt startup script

När man startar upp backtrack så startar den alltid i sin live miljö. Och tyckte det var lute jobbigt att varje gång hålla på att ställa in alla saker som ska göras.
Så jag har gjort ett litet script som jag har liggande på min kryptade del på usb minnet.

Den fixar till tangetbordet så det blir till svenska.
Sätter upp mina två trådlösa kort
Ändrar macaddress på mina två trådlösa kort
Sätter upp de trådlösa korten i sniffande läge.

#!/bin/bash
#Script to start upp system for wireless test


echo "setting key to se"
setxkbmap se

echo "setting upp wirless cards"
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan1 down

#setting macs
macchanger --mac 00:11:22:33:44:55 wlan0
macchanger --mac 00:11:22:33:44:56 wlan1

#staring networks
ifconfig wlan0 up
ifconfig wlan1 up


#setting to sniff
airmon-zc start wlan0
airmon-zc start wlan1

Går nog att göra så den kan göra mer när man väl kommer på det.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.