Month: November 2012

Fredags kul

Fredags kul sätter upp sip telefoner åt en kund och kodar django. Read more →

Thinstataion PXE Ubuntu

Hämta thinstation: apt-get install git mkdir /opt/thinstation cd /opp git clone –depth 1 git://thinstation.git.sourceforge.net/gitroot/thinstation/thinstation Sätt upp chroot thinstation: cd /opt/thinstation ./setup-chroot Bygg din första thinstatin  cd /ts/5.1 ./build Sätt upp thinstation med våra paket Öppna upp build.conf. I denna fil måste du lägga i de hårdvaru paket som körs. Vi vill hålla start avbilden så liten som möjligt det gör… Read more →

Ubuntu tftp Server

Installera paketen: sudo apt-get install xinetd tftpd tftp Skapa katalogen tftp jobbar med sudo mkdir /tftpbootsudo chown -R nobody.nogroup /tftpbootsudo chmod -R 777 /tftpboot Editera xinet konfigen: sudo nano /etc/xinetd.d/tftp service tftp { protocol = udp port = 69 socket_type = dgram wait = yes user = nobody server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = /tftpboot disable = no } Starta om… Read more →

%d bloggers like this: