Month: April 2012

clamav viruscan script

Clamav är det virus program som jag för det mesta kör på mina linux servrar. Den går lätt att installera coh sedan har jag ett litet bash script som scannar mina server en gång per dag /vecka. För att scriptet ska funka så måste du skapa katalogen /var/log/clamav #!/bin/bash # email subject SUBJECT=”VIRUS DETECTED ON `hostname`!!!” # Email To ?… Read more →

Sätta upp vlan med dhcpd server med ubuntu

Vlan kan användas för att kunna prata med moderana switchar och nätverkutrustning. I de kan man tex sätta att en port eller trådlöst nätverk ska använa sig av tex “vlan1”. Då när jag sätter upp ett nytt lan på min ubuntu kommer jag ha en nätverks port som kan prata med de andra som också använder vlan1 och går genom… Read more →

Zimbra nya cert

Man måste updatera certen till zimbran annars kommer den bara säga. “Nätverksfel då man försöker logga in” Och man kommer få fel i loggarna med SSL och så kan man inte starta om den. Har gjort ett litet script som man då kan köra ingång per år. för att förnya certen. Denna genererar bara ett nytt själv signat cert. Har… Read more →

Installera nagios med Elino configen och Apache med LDAP Auth

Denna guden visar hur du s’tter upp nagios övervakning och sedna kopplar den till en openldap server med apache för att auth användarna. I guiden så tar jag INTE med hur du sätter upp nagios för att övervaka dina servrar. Det får bli en annan guide. Install nagios yum install nagios nagios-plugins-all Skapa och sätt upp elino configfiler Vi skapar… Read more →

Elino paket guide

h2. Skapa ett nytt paket Våra paket finns på på elino server i */opt/elino/paket* Börja med att skapa en katalog som även ska vara namnet på paketet *Namnet MÅSTE avslutas med -nummer tex-1 och bara vara i små bokstäver* mkdir elinoLTSP-1 Sedan är det daxs att sätta upp deb filerna som behövs dh_make -n På frågan svarar du ett du… Read more →

Sätt upp en egen repo

Sätt upp en egen repo underlättar ganska mycket för en. I denna guide så visar hur man sätter upp en repo. I nästa guide blir det hur man skapar och gör egna paket för att sedan lägga i sin repo. Börja med att installera reprepro på din ubuntu hoj sudo apt-get install reprepro mkdir /srv/reprepro cd /srv/reprepro mkdir conf dists… Read more →

%d bloggers like this: